Asociace pověřenců ČR

Asociace sdružující pověřence ze státní správy a veřejného sektoru

Rozumíme ochraně osobních údajů

Cílem asociace je poskytnout odborné zázemí pověřencům státní správy.

Sdružujeme odborníky a specialisty v oblasti ochrany osobních údajů, kteří jsou pověřenci pro ochranu osobních údajů nebo specialisty v tomto oboru! Členům nabízíme přístup k odborným materiálům a vzájemným konzultacím.

+420 296 851 781

info@apcr.cz